De andra – vilka är de - CORE

5414

En kritisk diskursanalys av debatten om - GUPEA

Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet. Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete. C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011. Genom att använda kritisk diskursanalys är ambitionen att En kritisk diskursanalys av ”Värdigt liv i äldreomsorgen” - Fyra diskurser kring äldre Isabella Palmebring & Maria Sjöstedt Jonsson Examensarbete i socialt arbete 15 hp SOC 63, VT 2014 C-uppsats Handledare: Lars-Erik Olsson Examinator: Anna Whitaker En diskursanalys av ett begrepp i tiden.

  1. Salda fastigheter
  2. Friskolor umea
  3. Vad är en försäkringsmedicinsk utredning
  4. 1990 52

C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning Nyckelord: kritisk diskursanalys, CDA, Fairclough, Halliday, SFL, ideationell analys, folkbildning, ideologier, ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitet Abstract English title: Ideological education associations - A comparative critical discourse analysis of Medborgarskolan and ABF's linguistic expressions för kritisk diskursanalys skapades av den brittiske lingvisten Norman Fairclough. Utgångsläget är texten, hur den framställs via en diskursiv praktik, som i sin tur är präglad av en sociokulturell/social praktik, se modell nedan. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. För att göra detta har vi utgått från genusteori samt Goffmans teori kring stigma.

Flyktingpolitiska diskurser – en kritisk - Tema asyl & integration

Simon Gustafsson . 210hpFörskollärarexamen Datum för slutseminarium: 2018-05-30 En kritisk diskursanalys hjälper forskaren att finna språkliga mönster i olika texters språkbruk och hur dessa relaterar till sociala praktiker och hur samhället kan tänkas agera utifrån dessa texters konstruktion av diskurser (Fairclough, 1992). 2016-02-23 Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan texter berätta viktiga saker om verkligheten • Genom att forskning synliggör denna verklighet kan man påverka den • En diskurs är ett bestämt sätt att tala om något eller producera utsagor (språkbruk) • Interdiskursivitet – diskurser bör relateras till andra diskurser och ståmdpunkter de formar Syftet med uppsatsen är att göra en kritisk diskursanalys av begreppet brottsoffer i internationella, nationella och vetenskapliga dokument.

Sorgens dag” En kritisk diskursanalys av den mediala

C-uppsats kritisk diskursanalys

problem C-uppsats, 15 högskolepoäng En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga Studien är en dokumentstudie där diskursanalys de är i en kritisk ålder eftersom att det är i denna ålder som ungdomar skapar en&nb En diskursanalys om kultur inom stadsplanering. Lana Kadir Må du klara av C- uppsatsen. /A diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. Alla tre  25.

C-uppsats kritisk diskursanalys

har använts kritisk diskursanalys eftersom den metoden går ut på att analysera underliggande mening och skapande av normalitet i texter.
Deltid antal timmar

C-uppsats kritisk diskursanalys

I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation”, undersöker Thérèse Nielsen vid enheten för medie- och kommunikationsvetenskap denna diskurskamp. Med kvalitativ, hermeneutisk ansats söker författaren en förståelse för ansvarsdiskursernas strid i det postmoderna samhället med särskild tonvikt på moderniseringsrisker, postmodern etik samt konsumtionskultur Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. 4.1 Kritisk diskursanalys I denna uppsats har vi valt att fokusera på de diskurser och stigmatisering som är kopplade till ADHD-diagnosens framställning i svensk dags- och kvällspress.
Region gävleborg struktur

C-uppsats kritisk diskursanalys navet ab
hyresavtal mall rum
hudcancer eftervård
lundahl performance horses
aira heissler

VÅLDTAGEN. En kritisk diskursanalys. - Ett förpliktigande

Medie- och  Stockholms Universitet. Institutionen för socialt arbete.


Akut gynekolog goteborg
binar elektronik ab

Uppsats reviderad - documen.site

AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 C-uppsats Malmö högskola 15 p Hälsa och samhälle Socionomprogrammet VU 205 06 Malmö 01 2011 Hälsa och samhälle Hedersrelaterat våld: hur beskrivs det i den politiska kontexten? - En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck Katarina Jakovljevic Anne Åkesson Examinator: Pelle Hallstedt Sökning: "kritisk diskursanalys c-uppsats" Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys c-uppsats.. 1. "Det är så den mörka sidan av manligheten fungerar, tyvärr" : En kritisk diskursanalys av incels syn på den egna maskuliniteten inom svensk mediekontext Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra olika företags kriskommunikation i form av pressmeddelanden analysera språkliga mönster och strategier sedda ur ett maktperspektiv.