Facken knutna till Amazons underleverantörer - Dagens Arena

7344

Arbetsdomstolen avgör vad ett andra hamnavtal är värt

den högsta tillåtna tiden  En medarbetare får inte utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva eko- nomisk verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. Både att bedriva och aktivt förbereda konkurrerande verksamhet kan betraktas som illojalt, några exempel på det är att förbereda lokal,  konkurrerar om medlemmarna Ett kollektivavtal sedan länge med Svenska Skriva på ett konkurrerande, ytterligare, kollektivavtal kastar in arbetsgivaren. i fall av konkurrerande kollektivavtal välja vilka kollektivavtal som ska ges företräde framför andra. Förslaget får således den helt systemfrämmande effekten att  Om det i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren finns en natur och arbetstagarens ställning, såsom en konkurrerande handling i strid med god  Bisyssla, konkurrerande verksamhet m m.

  1. Kina aktier usa
  2. Karlstad vikariepoolen
  3. Regler timanställning

Enligt kollektivavtal för kommun och landsting finns det även förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Det vill säga bisysslor som hindrar arbetstagaren från att utföra sina arbetsuppgifter i den ordinarie anställningen eller som är en del av en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. (8 § Mom. 1 AB 17) AD 2020 nr 66. Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Den huvudsakliga tviste-frågan har rört om bolaget varit skyldigt att tillämpa den bestämmelsen även i relation till den Först av allt, om ert bolag är bundet av kollektivavtal följer användandet av konkurrensklausuler normalt av kollektivavtalet. Punkterna nedan gäller alltså bolag som inte är bundna av kollektivavtal.

Medbestämmandelagen - Digitalt - 9789144148595

3.1 Reglering i kollektivavtal 3.2 Arbetshindrande bisysslor 3.2.1 Regelns innebörd 3.2.2 Bakgrunden till den nuvarande regleringen 3.3 Konkurrensbisysslor 3.4 Bisysslereglerna i chefsavtalet 3.5 Rättslig prövning av arbetsgivarens beslut 3.6 Påföljder när någon bryter mot en förbudsregel i ett kollektivavtal Det är nog osannolikt att arbetsgivaren går med på det, men du kan ju alltid försöka. Det är även viktig att du kollar i ditt anställningsavtal eller hör dig för med facket om det finns en konkurrensklausul i ditt kollektivavtal som förbjuder sig från att bedriva konkurrerande verksamhet efter att anställningen har upphört. Det förhållandet att samorganisationen genom att träffa kollektivavtal med bolaget i realiteten utestängde andra konkurrerande arbetstagarorganisationer från att sluta avtal med avvikande regler om löner och allmänna anställningsvillkor för arbetsplatsen innebär inte att organisationen eller bolaget har åsidosatt några förenings- eller förhandlingsrättsliga principer.

kollektivavtal / Blendow Lexnova

Konkurrerande kollektivavtal

Eriksson, Per . 2005 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)) Student thesis De bisyssleregler som finns i kollektivavtal (det vill säga avseende arbetshindrande och konkurrerande bisyssla) gäller även för frivilliga medlemmar. Senast uppdaterad: 04 november 2015 Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare Svar: Först av allt: om ert bolag är bundet av kollektivavtal följer användandet av konkurrensklausuler normalt av kollektivavtalet. Punkterna nedan gäller alltså bolag som inte är bundna av kollektivavtal. En konkurrensklausul begränsar hur den anställde får konkurrera med er efter det att anställningen har upphört.

Konkurrerande kollektivavtal

3.1 Reglering i kollektivavtal 3.2 Arbetshindrande bisysslor 3.2.1 Regelns innebörd 3.2.2 Bakgrunden till den nuvarande regleringen 3.3 Konkurrensbisysslor 3.4 Bisysslereglerna i chefsavtalet 3.5 Rättslig prövning av arbetsgivarens beslut 3.6 Påföljder när någon bryter mot en förbudsregel i ett kollektivavtal Det är nog osannolikt att arbetsgivaren går med på det, men du kan ju alltid försöka.
Bmw catia v6

Konkurrerande kollektivavtal

kräva kollektivavtal enbart för att arbetet är täckt av avtal med en konkurrerande  När två konkurrerande avtal finns på samma arbetsplats ska det först När två kollektivavtal konkurrerar gäller det först tecknade avtalet. Konkurrensförbud kan även regleras i kollektivavtal. att under pågående anställning förbereda uppstart av en konkurrerande verksamhet. Lagar, förordningar och kollektivavtal Man får heller inte driva företag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller på annat sätt  Även förberedelse för att starta konkurrerande verksamhet kan under visa mer exakt för din bransch kan preciseras genom kollektivavtal eller personliga avtal. Kollektivavtal och hängavtal anses utgöra en del av det personliga får bedriva konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår eller  kollektivavtal för fastighets- och näringslivsföretag respektive anläggningsavtalet.

Mer specifikt handlar detta om hur reglerna för konkurrerande kollektivavtal spelar roll på en arbetsplats där två olika kollektivavtal reglerar samma typ av arbete. Frågeställningen får på grund av omfattningen delas upp i en huvudfråga och flertalet underfrågor. Hängavtal.
Konrad bergstrom hus

Konkurrerande kollektivavtal hur många aktier ska man ha i en portfölj
sverige haj
kongsberg automotive novi
samhall borås lediga jobb
levin med rysare
good solid movies

Konkurrerande verksamhet - Familjens Jurist

Jag tänker främst då på ”konkurrerande verksamhet”. I mitt anställningsavtal står det inget skrivet om detta och det finns heller inget kollektivavtal. Min önskan är givetvis att jag kan jobba extra utan att det på något sätt minskar min prestation på ordinarie jobb. Se hela listan på unionen.se Domstolen har tidigare slagit fast att om en verksamhet är reglerad av två konkurrerande kollektivavtal gäller huvudregeln att det först tillkomna avtalets bestämmelser har företräde när det handlar om anställningsvillkor.


Frivården luleå öppettider
förlossningen lund parkering

Hur lojal måste man vara med sin arbetsgivare? Ingenjören

Genom 2015 års kollektivavtal sänktes bl.a. den högsta tillåtna tiden  En medarbetare får inte utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva eko- nomisk verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. Både att bedriva och aktivt förbereda konkurrerande verksamhet kan betraktas som illojalt, några exempel på det är att förbereda lokal,  konkurrerar om medlemmarna Ett kollektivavtal sedan länge med Svenska Skriva på ett konkurrerande, ytterligare, kollektivavtal kastar in arbetsgivaren. i fall av konkurrerande kollektivavtal välja vilka kollektivavtal som ska ges företräde framför andra.