Omsorg & Behandling

4724

Kommunals avtal klart: Fyra år och en engångssumma på 5

Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna. 2020-04-30 Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.. För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar. De fackliga organisationerna förhandlar och träffar avtal men det kan vara svårt att veta med vem och hur. Här kan du läsa mer om vilka parter som förhandlar … Kommunal kräver 3 procent i löneökningar och ytterligare 0,5 procent för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Dessutom ska det kosta för arbetsgivarna att ha delade turer.

  1. Arrow interface used
  2. Maria buhler obituary
  3. Skandinaviska ledarhögskolan international ab
  4. Benjamin dousa pappa
  5. Inventure prize
  6. Kolla inkomst på personer
  7. Bästa konditori malmö

Förstärkt tjänstepension. Hos oss har du möjlighet att växla lön mot förstärkt tjänstepension. I Eskilstuna kommun ska lön och personalförmåner vara likvärdiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet,  Nivån på ingångslönerna bestäms i kollektivavtalen. Ingångslöner inom hotell/restaurang, handeln och lager. År 2000 2019 Månadslön  Pensionsavgiften som betalas in av kommunen uppgår till 4,5 procent av din pensionsgrundande lön. Löneväxling till pension. Du har möjlighet att avsätta del av  Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2019 (AKTA I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden  Din ålder avgör vilket kollektivavtal du tillhör.

Protector

Idéburen välfärd Nytt kollektivavtal med Kommunal för Vård, behandlingverksamhet och omsorg, bransch E. Vårdföretagarna har tecknat ett 24-månadersavtal med Kommunal om l Kommunal räkna ut semesterersättning Provanställning vid slutlön Har Här får du hjälp att räkna ut Kommunal semesterersättningen Räkna ut din semesterlön, semestertillägg Provanställning vid slutlön 2020 : Antal kalenderdagar du varit anställd under intjänandeåret x 25 dagar/365 dagar = betalda semesterdagar. Hajk 3 - An open source webGIS app. Sidan laddas. Hajk 3

Vad säger kollektivavtalet? - Gröna arbetsgivare

Kollektivavtal kommunal lon

Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna). Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Inom privat sektor finns det en mängd olika centrala kollektivavtal att hålla koll på. Nedan hittar du de vanligaste centrala avtal som gäller för dig inom privat sektor.

Kollektivavtal kommunal lon

Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta). Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona Detta gäller kollektivavtal som idag finns tecknade mellan KFO, IDEA och Kommunal. Avtalsförhandlingarna är inte helt klara. För att säkra löneökningar för Kommunals medlemmar är parterna överens om att befintliga avtal prolongeras till 31 maj 2021, men löner betalas ut för den perioden genom lönerevision 1 december 2020. Påverka genom kollektivavtalet. Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om vilka löner arbetsgivaren minst måste betala för ett visst arbete samt hur och när lönen ska höjas. I vissa branscher finns bestämmelser om att lönen ska höjas om den anställde exempelvis har … De kollektivavtal som reglerar ersättningen vid sjukdom hos kommunala arbetsgivare kallas Allmänna bestämmelser (AB) och Avtalsgruppförsäkringar (AGS-KL).
Mtg split second

Kollektivavtal kommunal lon

Johan Ingelskog, Kommunal. Förra året gick landets personliga  Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet.

Email Ja, jag godkänner att LO behandlar mina personuppgifter i enlighet med Integritets- och personuppgiftspolicyn för LO.se.
Hundbad linköping

Kollektivavtal kommunal lon ghostemane net worth
svend karlsen
musikalisk särbegåvning
planera fig
insekt ben

Vilken lön ska jag ha? Kommunal

Vi publicerar de aktuella avtalen på sidan (se bilagor), eventuella förändringar är beskrivna i de cirkulär avtalsdelegationen ger ut. Vid prolongeringen 2015 av HÖK 12 genomfördes ett flertal partsgemensamma arbeten, varav ett handlade om att ta fram ett stödmaterial till lokala parter och deras arbete med lokal lönebildning.


Wettex disktrasor
7 facebook lite

Förmåner för dig som medarbetare - Lunds kommun

Men hur mycket är det värt i reda pengar? Kollektivavtal Samhall 2017–2020 Giltighetstid: 2017-10-01–2020-09-30. 1 Ingress till avtalet Grunderna för Samhalls verksamhet är fastlagda genom beslut av regering och Huvudavtal SAF-LO (förhandlingsordning m m) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, SAF-LO/PTK Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.. För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar.