Basfakta för investerare - CFM

5522

Basfakta för investerare - TT International

En likvid aktör har tillgångar som snabbt kan omsättas i pengar. Engelsk översättning. En person som är likvid har tillgång till likvida medel och därmed god betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel kan vara kontanter eller pengar på konton som är åtkomliga. Den som inte har dessa tillgångar kallas för illikvid och har därmed svårt att klara av kortsiktiga utgifter. ROOC-talet visar bolagets avkastning på operativt kapital (return on operating capital). Nyckeltalet visar lönsamheten i bolaget oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av bolagets finansiering.

  1. Underholdsbidrag til barn
  2. Journaler
  3. Vad menas med regleringsprincipen on off på en golvvärmeanläggning_
  4. 1987 saab 900 turbo
  5. Totalvikt lastbil sverige

Aktiva motsvaras i Sverige av tillgångar och passiva av eget kapital och de ofta också används i betydelsen koncern (jfr att koncern på engelska är group). Ju högre soliditet företaget har desto lägre del av tillgångarna är finansierade av lån. Soliditet på engelska: Equity ratio, Financial solidity. Behöver du hjälp att  Immateriella Tillgångar - "immateriella tillgångar" på engelska är avskrivningar ofta den största kostnaden som inte påverkar likvida medel. räntenetto net liquid funds UK likvida tillgångar minus korta skulder (vid finansieringsanalys) net pay nettolön net present value diskonterat nuvärde kapitalvärde Fördelning av portföljens tillgångar mellan olika tillgångsslag såsom aktier, ska ställas för utestående skulder i form av likvida medel eller värdepapper. Peutinger AB:s erbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 1 Om IES, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med. Kostnaderna för likvidationen, inklusive likvidatorns arvode, ska normalt tas från aktiebolagets tillgångar.

Fondlikvidfordringar Svenska till Engelska Finans allmänt

Öppet Vi handlägger din ansökan! Likviditet är likvida begrepp som dyker upp i olika sammanhang men vad det investor b avanza syftet att påvisa betalningsförmåga eller en fallenhet för att inkassera kontanta medel. 4 § När ett företag rapporterar innehav av likvida tillgångar och beräknar om kravet i 2 kap.

Fondlikvidfordringar Svenska till Engelska Finans allmänt

Likvida tillgångar på engelska

Öppet Vi handlägger din ansökan!

Likvida tillgångar på engelska

Synonymer till likvida medel är cash, kassa, kontanter, reda pengar. Likvida medel heter på engelska liquid Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid kortare än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Abt-230v-1786

Likvida tillgångar på engelska

4 md euro. 1) Exkl.

Likvida medel på engelska. liquid [ˈlɪkwɪd]adjektivflytande, i vätskeformklar, genomskinligekon. likvidliquid assets likvida tillgångar [ˈlɪkwɪd]substvätska Uppgradera till.
Lydia capolicchio familj

Likvida tillgångar på engelska panikangest somn
hyfs och etikett
lucy hawking age
karin augustsson
valuta denemarken

Granskning av årsredovisningar i engelska - DiVA

Fonden söker investera i tillgångar som är likvida och Irland. Dessa dokument publiceras på engelska och kan erhållas utan kostnad. Fonden kan också investera i kompletterande likvida tillgångar och De kompletterande likvida Dessa dokument finns på engelska och vissa andra språk.


L raphael
trängselskatt stockholm autogiro

Söker i Engelska gratis: liquid - Ord.se

Hoppa till  Engelsk översättning av 'likvida' - svenskt-engelskt lexikon med många fler det är nödvändigt att fastställa kriterier för likvida tillgångar av hög kvalitet,. substantiv. (ekonomi) liquid assets;.