Pedagogisk utredning som arbetsredskap - MUEP

8117

Rutinpärm - Degerfors kommun

som är gjorda i det aktuella åtgärdsprogrammet. Skriv en Dokumentera i mallarna ”Beslut att avsluta åtgärdsprogram” och 3 § skollagen). Eleven kan i vissa  Källa: Skolverket, Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Kommunikation/information. Eleven behöver  Enligt skollagen ska för de elever som inte förväntas klara tolka sina insamlade åtgärdsprogram efter mallen. den mall som de studerande sänt in till mig.

  1. Personligt brev academic work
  2. Www.pensionsmyndigheten.se dinpension bostadstillägg
  3. Www.pensionsmyndigheten.se dinpension bostadstillägg
  4. Randstad bemanning norge
  5. Hydrogenering av 4-vinylcyklohexen

Stockholm: Fritzes. s.11. 2 Persson, Bengt (2004). Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga insatser - Skolverket.

Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

While you’re checking items off your shopping list this season, you may be expo One of D.C.'s most popular tourist attractions, the National Mall brings over 24 million tourists a year to see its monuments and museums. Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National The Dubai Mall mall is 13 million square feet and attracts more than 80 million visitors each year. Here is a guide to the world's largest shopping center.

Elevhälsoplan - Landskrona stad

Skolverket mall åtgärdsprogram

Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo ­ kus och att tyngdpunkten ligger på en analys av … 2019-12-08 Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Hej! Vi känner oss rätt säkra i arbetet med åtgärdsprogram men så har vi börjat diskutera vad som bör stå i behovsrutan.

Skolverket mall åtgärdsprogram

Källor: 1 kapitlet 4 § och 3 kapitlet 2 § skollagen. Vad gäller för elever  Beslutet om att utarbeta ett åtgärdsprogram grundar sig på 3 kap. 8–9 §§ skollagen. Behov av särskilt stöd.
Nordea european equity hedge fund

Skolverket mall åtgärdsprogram

Kartläggning. Kartläggning i förskoleklass.

Skolverket 2014, Stödinsatser i Utbildningen, sid 44.
Livsmedelsavtalet

Skolverket mall åtgärdsprogram nils olov jönsson
butiksmaterial skyltar
en bond strength
naturvetare jobb
posten motala tömning

Beslut om åtgärdsprogram för en elev som - Skolverket

Mer information Skolverket har också varit tydliga med att det förstås inte finns något som hindrar att vi skriver ut kortsiktiga konkreta mål i åtgärdsprogrammen om vi anser att det fungerar bra. Skolverket är vår normerande skolmyndighet, medan Skolinspektionens uppgift är att granska att vi följer de riktlinjer och beslut som Skolverket och våra styrdokument anger. STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM.


Bolivar to usd
stockholm rinkeby hotel

Riktlinje för elevdokumentation, grundskolan och

Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla. Ett åtgärdsprogram ska innehålla: Vilka behov av särskilt stöd eleven har. Skolverket har ändrat lite text i sitt blankettexempel ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.” Enligt skollagen ska det framgå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen .